Welcome to Greeny-Group
             Greeny Group รับออกแบบและก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าจริงและสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(Driving Range) พัตติ้งกรีน (Putting Green) โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มายาวนาน เรามีทีมงานคุณภาพที่คอย
ดูแลให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทั้งโครงการ หรือ เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะลงทุนก่อสร้างสนามฟุตบอล, สนาม
ฝึกซ้อมกอล์ฟ, สนามพัต, ระบบไฟสนามฟุตบอล, ระบบระบายน้ำ
(Sub drain และ Gutter), ระบบรดน้ำสนาม (Sprinkler)
และตาข่ายกันลูกทั้งสนามฟุตบอลและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
 
 
   Info Soccer Fields
 
 
 

       “ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม “  เป็นสนามฟุตบอลที่กำลัง
ฮอตและฮิตมาก  หญ้าเทียมมีมานานหลายปีแล้วแต่เริ่มมานิยม
ในบ้านเราเมื่อ 3 -4 ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากบำรุงรักษาง่าย ไม่ต้อง
ให้น้ำ  ไม่ต้องใส่ปุ๋ย  ไม่ต้องบดอัด  ตัดแต่งเพียงแต่เติมเม็ดยาง
บ้างและแปลงใบหญ้าให้ตั้งชันขึ้นเท่านั้น หญ้าเทียมมี 2 ประเภท
หลัก ๆ คือ
        1 หญ้าใบแบน ( Fribillated ) เป็นใบหญ้ารุ่นเก่าดึก
ดำบรรณคล้ายเชือกฟางพลาสติก ใบหนาประมาณ 100 ไมคอน
หลังจากใช้แล้วระยะหนึ่งใบจะแตกเป็นฝ่อย อายุการใช้งานสั้น
        2 หญ้าแกนเดี่ยวเป็นหญ้าที่พัฒนาขึ้นใหม่ ลักษณะใบ
คล้ายหญ้าจริง  ใบหนาตั้งแต่ 180 - 300 ไมคอน ใบไม่ม้วนงอ
และไม่แตกเป็นฝอย
        ในอดีตที่ผ่านมาต้องสั่งเข้าจากประเทศฮอลแลนด์  อิตาลี
สหรัฐอเมริกา อาเจนติน่า  ฯ ล ฯ  ซึ่งมีต้นทุนสูงมาก ปัจจุบัน
ทุกประเทศที่กล่าวมานี้  ได้ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศจีน
หมดแล้ว  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  และยังส่งกลับ
ไปขายในยุโรปด้วย

 
 
           Greeny Group  เราเป็นหนึ่งในจำนวนผู้นำเข้าจากโรงงานที่ผลิตหญ้าเทียมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งใน
  ประเทศจีน  และเป็นโรงงานหลักซึ่งผลิตหญ้าเทียมป้อนให้กับ Brand ใหญ่ ๆ ในฮอลแลน์ อิตาลี สหรัฐอเมริกา ฯ ล ฯ
 
 
 
 


       “ สนามฟุตบอลหญ้าจริง “  ความสวยงาม สมบูรณ์และ
ได้มาตรฐานของสนามฟุตบอลหญ้าธรรมชาติต้องเริ่มต้น ตั้งแต่
การจัดเตรียมพื้นดิน เดิม การปรับหน้าดินการปรับระดับ ความ
เรียบของพื้นก่อนที่จะเริ่มปูหญ้า จัดการปริมาณน้ำและระบบรดน้ำ
จัดเตรียม ระบบระบายน้ำออกนอกสนามในกรณีมีน้ำท่วมใน
สนามโดยผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้จริงเพราะหญ้า“ มีชีวิต “
จึงต้องคอยดูแลและเอาใจใส่ในการ ให้น้ำให้ปุ๋ย บดอัด ตัดแต่ง
ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้หญ้าเจริญเติบโต แข็งแรงและ พร้อมใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด
        
Greeny Group มีทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้จริง
ที่พร้อมจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา ทั้งก่อน
และหลังจากการตัดสินใจก่อสร้างสนามแล้ว
Greeny Group ยังมีระบบการให้การอบรมและฝึกหัดบุคลากรของ สนามในการ
ดูแล ให้น้ำ ให้ปุ๋ย บดอัด ตัดแต่ง และซ่อมแซมสนามในกรณีที่
เกิดความเสียหายหลังจากได้ใช้สนามแล้ว
 
 
  หญ้าธรรมชาติมีหลายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับใช้ปลูกในสนามฟุตบอล เช่น ซีชอร์ พาสพาลั่ม เบอร์มิวดา นวลน้อย หญ้าแต่ชนิด
  มีคุณสมบัติ ความสวยงาม ความแข็งแรงและที่สำคัญ ราคา ก็แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด ซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้า ของสนามที่จะ
  เลือกใช้ ประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหญ้าธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว คือ กลิ่นหอมเย้ายวนของ ใบหญ้าธรรม
  ชาติขณะที่เราอยู่ในสนาม
 
 
 
   Info Golf Course
 
 
 


       “ Driving Range “  สนามฝึกซ้อมกอล์ฟสำหรับนัก
กอล์ฟมือใหม่ มือสมัคเล่นและมืออาชีพ เพื่อใชฝึกซ้อมวงสวิงให้
เกิดทักษะและความชำนาญ สำหรับสนามซ้อมกอล์ฟที่ดีต้องทำ
ให้ผู้ที่เข้าไปฝึก ซ้อมสามมารถซ้อมได้ครบทุกช็อตที่ต้อง ใช้จริง
ในวันออกรอบ โดยมีจุดตกบน
Fairway มี Greenและอุปสรรค
ที่จัดเตรียมไว้ให้คลายคลึงกับสนามกอล์ฟจริง เช่น
Bunker
Lake
และ Mound เป็นต้น
         ปัจจัยสำคัญของการออกแบบและก่อสร้าง 
Driving
Range
 ขึ้นอยู่กับทักษะ, ความสามารถของผู้ออกแบบและการ
บริหารจัดการงบประมาณการก่อสร้างเป็นอันดับแรก ๆที่ผู้ลงทุน
ต้องพิจารณาเป็นพิเศษเนื่องจากผู้ออกแบบสามารถกำหนดและ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุมค่าในงบประมาณที่เหมาะสม
เช่น งาน 
Landscape,Contour และการบริหารจัดการน้ำที่ใช้
ใน
Fairway ซึ่งมีพื้นที่หลายสิบไร่เพื่อทำให้หญ้าเขียวตลอด
สนาม ได้ในฤดูแล้ง และน้ำไม่ท่วมสนามใน
 
 

  ฤดูฝน Thai water & Garden หนึ่งในทีมงานของ Greeny Group ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการ
  ออกแบบ, ก่อสร้างและพร้อมสำหร้บให้คำแนะน้ำและคำปรึกษาได้ตลอดเวลา
          กว่าทศวรรษแล้วที่ Thai water & Garden ได้ปฏิวัติโฉม Fairway ของ Driving Range ในอดีตจากสนามแบน
 เรียบเหมือนสนามหญ้าหน้าบ้าน กลายมาเป็น Driving Range ที่มี Fairway ในลักษณะคลายสนามกอล์ฟมากขึ้น เช่น ทำ
 Contour, Fairway, Green, Bunker, Lake ฯ ล ฯ วัตถุประส่งค์ก็เพื่อให้ผู้ฝึกซ้อมได้มีความรู้สึกเหมือนตีลูกอยู่ใน
 สนามกอล์ฟจริงๆ Thai water & Garden ภูมิใจที่เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง Driving Range ในประเทศไทยกว่า 80%
 และยังเป็นผู้ก่อสร้างสนามกอล์ฟ ขอนแก่น มิลเลเนี่ยม คันทรีคลับเป็นสนาม 18 หลุม พาร์ 72, สนามกอล์ฟ 4 หลุม โครงการ
 นครินทร์ วิลล่า,ออกแบบและขึ้นรูปสนามกอล์ฟ 5 หลุม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

 
 
ช้างสปอร์ตเซ็นเตอร์
© 2011 Greeny Group Co., Ltd. All Right Reserved.